Programació en ASM del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Guia de referència del PIC 16F690

Joc d'instruccions

Estructura d'un programa

Bancs de memòria

Registres de la memòria de dades

Bits de configuració general

Codificació de valors enters en binari

Variables

Bits d'estat

Entrades i sortides binàries

Entrades analògiques

Subrutines o funcions

Temporitzadors

Sortida PWM

Comunicació sèrie asíncrona

Interrupcions

Oscil·lador del rellotge

Adreçament indirecte

Memòria EEPROM

Lectura de la memòria de programa

Modificació del comptador de programa

Fem servir la segona pàgina de la memòria de programa

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.