Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

.
Referència Trucs Perifèrics  Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Guia de referència del PIC 16F690

Bits de configuració general

Codificació de valors enters en binari

Variables

Temps de retard

Operacions matemàtiques

Sentències

Subrutines i funcions

Entrades i sortides binàries

Entrades analògiques

Temporitzadors

Sortida PWM

Comunicació sèrie asíncrona

Interrupcions

Oscil·lador del rellotge

Memòria EEPROM

Lectura de la memòria de programa

Registres de la memòria de dades

Combinant C i assemblador

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.