Com fer una bibliografia

Una bibliografia és una llista exhaustiva de llibres i altres publicacions sobre un tema en un període determinat. Algunes persones i, sobretot, moltes societats publiquen bibliografies sobre temes científics i tècnics. Sovint, però, aquest mot l'emprem per designar la llista de llibres i altres publicacions que hem consultat per a la realització d'un treball, és a dir les referències bibliogràfiques.

Una bibliografia (en sentit estricte) és una tasca d'investigació que requereix força temps. Nosaltres t'ensenyarem a fer una bibliografia en el sentit de referències bibliogràfiques, o sigui a fer una relació de les obres consultades per a elaborar un determinat document.

La bibliografia facilita a les persones que llegeixin el teu treball la localització de les obres que has emprat en el seu desenvolupament. Una bibliografia extensa demostra una familiaritat entre el teu treball i obres d'altres persones de reconeguda validesa; per tant, serveix per a donar credibilitat a la teva feina. La bibliografia ha de tenir rigor acadèmic i científic. Cal que identifiquis d'on prové la informació recollida amb la màxima fiabilitat.

Quan estàs fent qualsevol document escrit és molt important anar fent la bibliografia al mateix temps. Un cop acabat el treball resulta força difícil obtenir les referències de tots els documents emprats.

En el desenvolupament de la teva bibliografia, et plantejaràs una sèrie de preguntes; com les de la següent llista:

D'on agafo les dades?
Les dades d'un document poden trobar-se en diversos llocs del mateix (portada, contraportada, etc.) L'únic lloc on tenim la garantia de que les dades apareixen completes és la pàgina on hi ha el copyright (©) de l'obra.
Com escric la referència de cada document?
Els elements que cal posar per a cada document referenciat són, en l'ordre correcte, els següents: autor/a, títol, número de l'edició, ciutat, editorial i any d'edició. La forma d'escriure els diferents elements difereix segons el tipus d'obra que es tracti.
On poso la bibliografia?
Normalment la bibliografia es situa en una pàgina apart, a continuació de la darrera pàgina del document. Si la bibliografia és llarga ocuparà diverses pàgines però el seu inici sempre ha de començar pàgina, mai la posis a continuació del text. Si el document té annexes, aquests els has de posar després de la bibliografia.
La bibliografia s'ordena normalment per ordre alfabètic dels cognoms del primer autor (o autora) de cada obra. Si hi ha dues o més obres de l'autor/a s'ordenen cronològicament, posant primer la més antiga.

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.