Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Sortides analògiques PWM

El funcionament de les sortides analògiques PWM és molt diferent al de les entrades. En les sortides analògiques el que es fa és activar i desactivar contínuament la sortida a una velocitat tan elevada que no es pugui apreciar. El valor de sortida depèn de quina proporció del temps està la sortida activada respecte al total. Si el temps de connexió és petit, el valor que li correspon és baix. Els valors poden anar entre 0 (la sortida sempre està desactivada) i 255 (la sortida està sempre activada).

PWM

Aquest mètode s'anomena PWM (de l'anglès, pulse with modulation i va molt bé per variar la velocitat dels motors o la lluminositat dels LED. En els microcontroladors les sortides que admeten PWM solen estar indicades amb el signe .

En el següent programa fem girar un motor a la meitat de potència (127 és la meitat de 255).

void loop() {
	analogWrite(9, 127);
	...
}

 

 

 

En aquest web, les fotografies marcades amb [AF] són del web d'Adafruit, les marcades amb [SF] del web d'Sparkfun i les marcades amb [AU] del web d'Arduino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.