El disseny dels documents

Per tal que el projecte sigui atractiu i fàcil de llegir cal triar un bon disseny dels documents. Aspectes com els marges, tipus i cos de lletra, etc. potser et vindran fixats per les normes pròpies del centre; sinó pots basar-te en les recomanacions del següent llibret:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA. Guia lingüística pràctica 3. Disseny i elaboració de materials docents. Barcelona, 1997.

Hi ha altres elements inserits en el text que tenen particularitats especials de presentació.

Les cites són presentacions textuals o resumides d'idees d'altres autors que són emprades per recolzar les afirmacions pròpies. Posant cites al teu projecte dones confiança al lector i et dones seguretat a tu mateix.

Les notes serveixen per a proposar idees addicionals o ampliacions de text on es troben. També serveixen per indicar l'origen o la traducció (si estan en una llengua diferent) de les cites.

En els projectes d'enginyeria les equacions i les fórmules són elements bàsics. Les equacions i les fórmules permeten donar molta informació de manera inequívoca i ocupant molt poc espai.

Les taules permeten agrupar conceptes o números en fileres i columnes i permeten veure'n les relacions de manera senzilla.

Els gràfics són ajudes visuals per a una bona comprensió de la informació. Són gràfics els dibuixos, les fotografies, els esquemes, els diagrames, etc.

En algun lloc del projecte, normalment al final de la memòria, hauràs de posar la bibliografia i al llarg del text hauràs d'inserir els números corresponents a les referències bibliogràfiques. Aquests números es posen normalment entre claudàtors; per exemple [23]. En el cas que et calgui fer referència a més d'un document en el mateix lloc, pots posar diverses referències una darrera l'altra [9][12][34] o emprar la forma abreujada [9, 12, 34]. Si fas referència a diversos documents que tenen números correlatius, ho pots fer amb [3 a 5] o amb [3-5].

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.