Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Utilització de perifèrics

Diversos polsadors connectats a una sola entrada

Pantalla LCD amb connexió sèrie

Brunzidor piezoelèctric

La placa de la matriu de vuit per vuit LED

Sensor de temperatura

Sensor de temperatura i humitat

Sensor de pes

Rellotge de temps real

Sensor de so

Registre de desplaçament

Pantalla LCD amb connexió paral·lel de quatre bits

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.