Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

.
Referència Trucs Perifèrics  Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Utilització de perifèrics

Diversos polsadors connectats a una sola entrada

Pantalla LCD amb connexió paral·lel de quatre bits

Pantalla LCD amb connexió sèrie

Registre de desplaçament

Brunzidor piezoelèctric

La placa de la matriu de vuit per vuit LED

Sensor de pes

Rellotge de temps real

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.