Valors normalitzats per a components

Els valors normalitzats dels components són els que apareixen a continuació. Segons la tolerància del component (resistència o condensador) es fabriquen els valors d'una d'aquestes sèries. El nom de la sèrie està format per la lletra E seguida del número d'elements que té (per exemple la sèrie E12 consta de dotze elements). Els components amb tolerància del 10 % es basen normalment en la sèrie E12, els del 5 % en la E24, els de l'1 % en la E96 i els del 0,5 % en la E192.

Primer es llisten les sèries E3, E6, E12 y E24 i després les E48, E96 y E192.

E24E12E6E3
10101010
11   
1212  
13   
151515 
16   
1818  
20   
22222222
24   
2727  
30   
333333 
36   
3939  
43   
47474747
51   
5656  
62   
686868 
75   
8282  
91   
E192E96E48
100100100
101  
102102 
104  
105105105
106  
107107 
109  
110110110
111  
113113 
114  
115115115
117  
118118 
120  
121121121
123  
124124 
126  
127127127
129  
130130 
132  
133133133
135  
137137 
138  
140140140
142  
143143 
145  
147147147
149  
150150 
152  
154154154
156  
158158 
160  
162162162
164  
165165 
167  
169169169
172  
174174 
176  
178178178
180  
182182 
184  
187187187
189  
191191 
193  
196196196
198  
200200 
203  
205205205
208  
210210 
213  
215215215
218  
221221 
223  
226226226
229  
232232 
234  
237237237
240  
243243 
246  
249249249
252  
255255 
258  
261261261
264  
267267 
271  
274274274
277  
280280 
284  
287287287
291  
294294 
298  
301301301
305  
309309 
312  
316316316
320  
324324 
328  
332332332
336  
340340 
344  
348348348
352  
357357 
361  
365365365
370  
374374 
379  
383383383
388  
392392 
397  
402402402
407  
412412 
417  
422422422
427  
432432 
437  
442442442
448  
453453 
459  
464464464
470  
475475 
481  
487487487
493  
499499 
505  
511511511
517  
523523 
530  
536536536
542  
549549 
556  
562562562
569  
576576 
583  
590590590
597  
604604 
612  
619619619
626  
634634 
642  
649649649
657  
665665 
673  
681681681
690  
698698 
706  
715715715
723  
732732 
741  
750750750
759  
768768 
777  
787787787
796  
806806 
816  
825825825
835  
845845 
856  
866866866
876  
887887 
898  
909909909
920  
931931 
942  
953953953
965  
976976 
988  

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.