Sistema internacional d'unitats

Versió en català

Les unitats vigents a Espanya segons la lley 3/1985 de 18 de març són les del sistema internacional d'unitats (SI) que també és vigent a tota la Comunitat Europea. L'ús d'aquest sistema (i el seu ensenyament) és obligatori a tot el territori de l'Estat espanyol.

Les unitats bàsiques del sistema internacional són les que surten a la taula següent:

Unitats bàsiques del sistema internacional (SI)
MagnitudUnitat
NomSímbol
Longitudmetrem
Massakilogramkg
Tempssegons
Corrent elèctricamperA
Intensitat lluminosacandelacd
TemperaturakelvinK
Quantitat de substànciamolmol

A més de les unitats bàsiques hi ha dues unitats suplementàries:

Unitats suplementàries del sistema internacional (SI)
MagnitudUnitat
NomSímbol
Angle plaradiantrad
Angle sòlidestereoradiantsr

A partir de les unitats bàsiques i suplementàries poden derivar-se altres unitats; algunes d'aquestes tenen nom propi, com es mostra a la taula següent.

Unitates derivades que tenen nom propi
MagnitudUnitat
NomSímbolExpressió
Activitat d'un radionúclidbecquerelBqs-1
Càrrega elèctrica, quantitat d'electricitatcoulombCs·A
CapacitànciafaradFm-2·kg-1·s4·A2
Dosi absorbidagrayGym2·s-2
InductànciahenryHm2·kg·s-2·A-2
FreqüènciahertzHzs-1
Energia, treballjouleJm2·kg·s-2
Flux lluminóslumenlmcd·sr
Il·luminàncialuxlxm-2·cd·sr
ForçanewtonNm·kg·s-2
Resistència elèctricaohmΩm2·kg·s-3·A-2
PressiópascalPam-1·kg·s-2
Conductància elèctricasiemensSm-2·kg-1·s3·A2
Dosi equivalentsievertSvm2·s-2
Densitat de flux magnèticteslaTkg·s-2·A-1
Potencial elèctric, força electromotriuvoltVm2·kg·s-3·A-1
Potència, flux radiantwattWm2·kg·s-3
Flux magnèticweberWbm2·kg·s-2·A-1

Els símbols de les unitats es poden veure afectats de prefixos que fan de múltiples i submúltiples decimals. Aquests prefixos es posen davant del símbol de la unitat corresponent sense deixar cap espai. El conjunt del símbol i el prefix equival a una nova unitat que pot combinar-se amb altres unitats i ser elevat a qualsevol exponent (positiu o negatiu). En cas de quocient d'unitats, els prefixos mai han d'acompanyar a les unitats del denominador. Els prefixos decimals són els de les taules següents.

Múltiples decimals
Prefix SímbolFactor
decada101
hectoh102
kilok103
megaM106
gigaG109
teraT1012
petaP1015
exaE1018
zettaZ1021
yottaY1024
Submúltiples decimals
Prefix SímbolFactor
decid10-1
centic10-2
milim10-3
microμ10-6
nanon10-9
picop10-12
femtof10-15
attoa10-18
zeptoz10-21
yoctoy10-24

Aquesta informació l'hem tret d'aquest document.

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.