Creació de jocs amb PyBadge

Programació Gràfics     Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Creació de jocs amb PyBadge

Aquest web vol ser tant un tutorial com una guia de referència per a la programació de jocs emprant les plaques PyBadge d'Adafruit però ha nascut com a eina per a les pràctiques i projectes que fan els meus estudiants. Per tant, la informació que hi hagi no serà completa. En cada moment hi haurà allò que fins aleshores hagi cregut necessari per als estudiants.

De la mateixa manera, pot ser que hi hagi errades i imprecisions. Jo no em comprometo a que tot el que hi ha en aquest web sigui correcte. Només em comprometo a corregir les errades que hi detecti. Tothom que faci servir informació d'aquest web, ho fa sota la seva responsabilitat.

A l'apartat tutorial hi trobareu les primeres coses que cal fer per començar a utilitzar la placa. Per aprendre a fer els primers programes podeu anar a l'apartat d'exemples.

PyBadge  [Font: Adafruit]

Un cop ja sapigueu fer programes bàsics, a l'apartat programació hi trobareu resumides les respostes als dubtes més habituals a l'hora de programar i a l'apartat gràfics els elements necessaris per gestionar els gràfics del programa.

A l'apartat projectes hi trobareu alguns projectes docents que hem fet a l'ETSEIB. Com és lògic, els projectes per a clients no els publiquem aquí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.