Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Diversos polsadors connectats a una sola entrada

En alguns casos ens cal fer servir uns quants polsadors (o interruptors) però ens preocupa ocupar moltes entrades amb ells. Una solució al problema és llegir tots els polsadors des d'una entrada analògica. Hi ha diverses formes per a fer-ho però la que presentem aquí ens permet connectar fins a cinc polsadors i de forma que podem detectar si es premen dos o més polsadors al mateix temps. El circuit que farem servir es el de la figura següent:

Esquema de connexió

Mentre no hi ha cap polsador premut, atès que no pot circular corrent, l'entrada RA2 està connectada a 0 V a través de la resistència d'1 kΩ; per tant, llegirem aproximadament un valor zero.

Si premem el polsador P1 tindrem dues resistències en sèrie i, per tant, el corrent que circularà tindrà aproximadament el següent valor:

Equació

A l'entrada analògica hi haurà una tensió que correspon al producte de la resistència comuna pel corrent que hi passa:

Equació

Fent la conversió, podem saber el valor aproximat que veurem a la sortida del conversor analògic-digital:

Equació

La següent taula ens indica els valors corresponents als cinc polsadors. Atès que és més fàcil comparar amb només vuit bits, la darrera columna ens mostra els valors que obtindríem a ADRESH si configurem el conversor amb el resultat justificat per l'esquerra.

Polsador Resistència Tensió Lectura ADRESH
P1 220 Ω 4,1 V 839 210
P2 390 Ω 3,6 V 737 184
P3 680 Ω 3,0 V 610 153
P4 2200 Ω 1,6 V 320 80
P5 4700 Ω 0,9 V 180 45

Les lectures no seran exactament aquests valors ja que depenen de la tensió d'alimentació i de la precisió de les resistències que fem servir. Per això és recomanable fer correspondre un rang de valors a cada polsador.

Si premem dos polsadors a la vegada, per exemple P1 i P3, tindrem les dues resistències en paral·lel:

Equació

que dóna una tensió de 4,3 V i una lectura de 878.

Si volem detectar la pulsació de més d'un polsador, haurem de fer servir marges de comparació força estrets. En aquest cas és recomanable veure quines són les lectures reals a l'hora de definir els marges.

La següent funció llegeix els polsadors i retorna el número del polsador actiu. No s'ha contemplat que es puguin prémer dos polsadors al mateix temps.

El programa de l'exemple PA permet provar-ho.

char Polsador(void) {
	char Pols = 0;
	ADCON0bits.GO = 1;		// Posa en marxa el conversor
	while (ADCON0bits.GO == 1)	// Mentre no acabi
		;    			// ens esperem
	if (ADRESH < 220 && ADRESH > 200) {
		Pols = 1;		// Comprova polsador 1
	}
	if (ADRESH < 194 && ADRESH > 174) {
		Pols = 2;		// Comprova polsador 2
	}
	if (ADRESH < 163 && ADRESH > 143) {
		Pols = 3;		// Comprova polsador 3
	}
	if (ADRESH < 90 && ADRESH > 70) {
		Pols = 4;		// Comprova polsador 4
	}
	if (ADRESH < 55 && ADRESH > 35) {
		Pols = 5;		// Comprova polsador 5
	}
	return Pols;
}

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.