Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Bàscula electrònica

La proposta és fer una bàscula electrònica basada en el sensor de pes. Per això farem servir la placa amb una matriu de vuit per vuit LED tricolor que incorpora una pantalla sèrie, un brunzidor i cinc polsadors.

Cèl·lula de càrrega
Placa de la matriu de LED

Cada grup, segons els seus gustos, ha pogut triar les prestacions i els paràmetres de la seva bàscula.

A continuació posarem els programes realitzats pels cinc grups que van decidir fer el projecte en C. Estan tal com els han deixat i tenint present que no els va donar temps de simplificar-los o millorar-los. També pot ser que hi hagi errades ortogràfiques.

Programa del grup 1

Programa del grup 2

Programa del grup 3

Programa del grup 4

Programa del grup 5

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.