Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Sensor de temperatura i humitat

En aquest projecte, que correspon a la tardor de 2013, volem llegir la temperatura i la humitat amb un microcontrolador i visualitzar els valors en una pantalla.

Farem servir el sensor de temperatura i humitat.

A continuació posarem els programes realitzats pels grups. Estan tal com els han deixat i tenint present que no els va donar temps de simplificar-los o millorar-los. També pot ser que hi hagi errades ortogràfiques.

Programa del grup 1

Programa del grup 2

Programa del grup 3

Programa del grup 4

Programa del grup 5

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.