Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Tres en línia electrònic

La proposta és fer una versió electrònica del joc de les tres en línia. Per això farem servir la placa amb una matriu de vuit per vuit LED tricolor que incorpora una pantalla sèrie, un brunzidor i cinc polsadors.

Placa de la matriu de LED

Cada grup, segons els seus gustos, decidirà si és un tres en línia (també pot ser quatre en línia però cal tenir present que el pas de tres a quatre complica força la comprovació), com es guardarà la informació del joc a la memòria, com interactuarà/n el/s jugador/s amb el sistema, quina informació es mostrarà a la pantalla i en quin format, com es mostrarà el joc a la matriu de LED i si vol introduir algun tipus de millora.

A continuació posarem els programes realitzats pels cinc grups que van decidir fer el projecte en C. Estan tal com els han deixat i tenint present que no els va donar temps de simplificar-los o millorar-los. També pot ser que hi hagi errades ortogràfiques.

Programa del grup 1

Programa del grup 2

Programa del grup 3

Programa del grup 4

Programa del grup 5

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.