Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Bits de configuració general

Els bits de configuració general permeten configurar paràmetres generals de funcionament del processador. Aquests bits només són configurables en el moment de programar el microcontrolador i no són modificables des del programa. Ocupen una paraula adreçable com a memòria de programa (les paraules a la memòria de programa són de 14 bits) adreçada com 2007h.

El valor que correspon a la configuració bàsica és 30D4h. Per configurar-ho, podem emprar la següent línia en el programa:

#pragma config FOSC = INTRCIO, WDTE = OFF, PWRTE = OFF, MCLRE = OFF, CP = OFF
#pragma config CPD = OFF, BOREN = OFF, IESO = OFF, FCMEN = OFF

L'ordre és important, sempre comença pel bit 0 (el de més a la dreta) i acaba pel 14. El significat dels bits és el següent:

Valor
nibble
Bit Nom Config Utilitat
3 1 (Reservats)
1
0 0 FCMEN OFF Detecció de problemes de rellotge extern
0 IESO OFF Velocitat especial a l'engegar el processador
0 BOREN OFF Comportament quan falla l'alimentació
0
D 1 CPD OFF Protecció de la memòria
1 CP
0 MCLRE OFF Habilita l'entrada MCLR del processador
1 PWRTE OFF Temporitzador de la posada en marxa
4 0 WDTE OFF Watchdog
1 FOSC INTRCIO Selecció del rellotge del processador
0
0

Una manera alternativa de definir els bits de configuració general és anant a:

Configuration Bits

Se'ns obrirà una finestra on podrem triar la configuració desitjada per a cada una de les opcions:

Configuration Bits

Per coneixer els detalls de la configuració, consulteu l'apartat 14.1 del document de característiques del PIC 16F690.

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.