Programació en ASM del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Registres de la memòria de dades

En el següent gràfic podeu veure els registres que hi ha a cada posició de la memòria de dades. Els que tenen el nom en majúscules (els que estan amb el fons blanc) són els registres interns de funcionament i configuració i els que estan al final de cada columna (marcats en groc) són els que contindran les nostres Variables. Cada columna correspon a un dels quatre bancs del microcontrolador. Per accedir als registres dels bancs 1, 2 i 3 es necessiten més instruccions de programa que per accedir als del banc 0. Les posicions marcades en blau fosc no estan implementades.

Registres de la memòria de dades

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.