Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Conversió a BCD

Per a mostrar un número en una pantalla ens cal separar cada un dels seus dígits. Per a fer-ho, podem anar dividint per 10 el valor i anar-nos guardant els restes de les divisions a cada posició.

A continuació hi ha un exemple:

unsigned int Valor;				// Valor a convertir (dos bytes, de 0 a 65535)
char Digits[5];					// Variable amb el número dígit a dígit
						// Digits[0] són les unitats
...
	Digits[0] = Valor % 10;	// Unitats
	Valor = Valor / 10;
	Digits[1] = Valor % 10;	// Desenes
	Valor = Valor / 10;
	Digits[2] = Valor % 10;	// Centenes
	Valor = Valor / 10;
	Digits[3] = Valor % 10;	// Milers
	Digits[4] = Valor / 10;	// Desenes de milers
...		

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.