Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Estalvi de memòria

Els següents trucs permeten estalviar memòria de programa:

En els bucles iteratius, és millor començar pel valor màxim i anar decrementant que no començar per 0 o 1 i anar incrementant. La comprovació d'un zero requereix menys instruccions que la de qualsevol altre valor.

Sempre que sigui possible, és preferible fer comparacions == o != que no les altres (<, <=, >, >=). Les comparacions d'igualtat o desigualtat requereixen menys instruccions. Això és especialment interessant en les variables que s'incrementen de manera unitària.

Fent servir variables ajustades al seu contingut requereix menys memòria de dades però també menys memòria de programa. Per exemple, la suma de char requereix només una instrucció; en canvi la suma de long en requereix un nombre significatiu. Les operacions amb float sempre necessiten una operativa complicada.

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.