Programació en ASM del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Emmascarament de bits

Posar bits a 0

Per posar bits a 0 fem servir la funció and (i lògica) entre la variable i la màscara. Els bits que estiguin a 0 a la màscara seran desactivats i els que estiguin a 1 es mantindran inalterats. El següent diagrama descriu el procediment per a una variable W.

Funció and
	W = W & 0b11110000

Posar bits a 1

Per posar bits a 1 fem servir la funció ior (o inclusiva) entre la variable i la màscara. Els bits que estiguin a 1 a la màscara seran activats i els que estiguin a 0 es mantindran inalterats. El següent diagrama descriu el procediment per a una variable W.

Funció ior
	W = W | 0b11110000

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.