Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Descripció del PIC 16F690

El PIC 16F690 és un microcontrolador de l'empresa Microchip.

Foto del micro

Les característiques d'aquest microcontrolador són:

Distribució de les potes

Els microcontroladors amb jocs d'instruccions RISC (Reduced Instruction Set Computer) tenen molt poques instruccions i això permet que calguin pocs bits per codificar-les totes. D'aquesta manera, les dades de la instrucció (adreces o valors) poden codificar-se juntament amb ella i així s'estalvia memòria i temps d'execució.

En els microcontroladors amb instruccions no reduïdes, segons el tipus d'instrucció, es pot necessitar una o més adreces de la memòria de programa per guardar-ne els paràmetres i això fa també que les instruccions puguin tenir temps d'execució diferents. En els microcontroladors RISC les instruccions necessiten només un cicle per executar-se, excepte en el cas que impliquin un salt.

Podeu trobar el document de característiques del PIC 16F690 al web de Microchip.

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.