Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Descripció de la placa del PICkit 2

La placa del PICkit 2 porta un microcontrolador PIC 16F690 així com quatre LED, un polsador (connectat a una entrada binària), un potenciòmetre (connectat a una entrada analògica) i un connector per al terminal de programació. La placa també porta uns forats metal·litzats i un connector per a possibles ampliacions.

Placa PICkit 2

El connector té les connexions que es descriuen a la taula següent, tenint present que la pota 1 és la més propera al connector de programació i la 14 és la més propera al potenciòmetre.

Pota connector Connexió           Pota connector Connexió
1 RA5 8 RA1
2 RA4 9 RA2
3 RA3 10 RC0
4 RC5 11 RC1
5 RC4 12 RC2
6 RC3 13 VDD (+5 V)
7 RA0 14 VSS (GND)

En la placa, les següents potes del microcontrolador ja tenen utilitat:

Nom Rètol Pota PIC Utilització
ICSPDAT RA0 19 Programació
ICSPCLK RA1 18
VPP RA3 4
T1G RA4 3
AN0 RA0 19 Potenciòmetre
RA3 RA3 4 Polsador
RC0 RC0 16 LED
RC1 RC1 15
RC2 RC2 14
RC3 RC3 7

L'entrada RA3 està habitualment activada i es desactiva quan es prem el polsador.

No és convenient emprar els pins de programació si es preveu alimentar la placa a través del programador.

Podeu trobar les característiques de la placa en aquest document.

Podeu trobar les característiques del gravador en aquest document.

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.