Codi numèric de colors

Les resistències de potències petites i alguns condensadors van retolats amb un codi de franges de colors. Per caracteritzar una resistència fan falta tres valors: resistència, corrent màxim i precisió. En els condensadors també són tres: capacitat, tensió màxima i precisió.

El corrent màxim d'una resistència ve condicionat per la màxima potència que pot dissipar el seu cos. Aquesta potència es pot identificar visualment a partir del diàmetre sense que sigui necessària cap altra indicació. Els valors més habituals són 0,25 W, 0,5 W i 1 W. En els condensadors que s'identifiquen per colors, la tensió ve donada pel color més proper als terminals (ratlla inferior).

Les altres dades s'indiquen amb un conjunt de ratlles de colors sobre el cos de l'element. En les resistències hi ha tres, quatre o cinc ratlles. Deixant la ratlla de tolerància (normalmente platejada o daurada) a la dreta, es llegeixen d'esquerra a dreta. En els condensadors hi ha cinc ratlles, l'última és la tensió, i es legeixen de dalt a baix. L'última ratlla de les resistències i la penúltima en els condensadors indica la tolerància (precisió). De les restants, l'última és el multiplicador i les altres les xifres.

ColorXifraMultiplicador TolerànciaTensió
RCRC > 10 pFC < 10 pF
Negre0100100  ±20 %  
Marró1101101 ±1 %±1 %±0,1 pF 
Vermell2102102±2 % ±2 %±0,25 pF250 V
Taronja3103103     
Groc4104104    400 V
Verd5105105 ±0,5 %±5 %±0,5 pF100 V
Blau6106106 ±0,25 %  630 V
Violat7  ±0,1 %    
Gris8 10-2     
Blanc9 10-1  ±10 %±1 pF 
Daurat 10-1  ±5 %   
Platejat 10-2  ±10 %   
Incolor   ±20 %    

El valor s'obté llegint les xifres como un número d'una, dues o tres xifres i, després, es multiplica pel multiplicador i s'obté el resultat en ohm (resistències) o en picofarad (condensadores). Vegem uns exemples.

Una resistència té els colors: groc, violat, vermell i daurat (el daurat a la dreta). A la vista de la taula, el seu valor serà

47 102 Ω = 4700 Ω = 4,7 kΩ         ±5 %

Un condensador té els colors: verd, blau, groc, verd i vermell (llegits de dalt a baix). Segons la taula, el seu valor serà

56 104 pF = 560000 pF = 560 nF = 0,56 μF         ±5 %         250 V

A la taula observem que també hi ha ratlles de tolerància, per a resistències, de colors marró, vermell i incolor (sense ratlla). En cas de dubte, el sentit de lectura queda clarificat ja que només un dels dos possibles dóna lloc a un valor normalitzat.

Per exemple:

Una resistència té els colors (llegits en sentit arbitrari) següents: vermell, taronja, negre, negre, marró. Si ho llegim en el sentit donat, el seu valor serà 230 Ω ±1 % i si ho fem en sentit contrari seria 100 kΩ ±2 % però només el segon cas dóna lloc a un valor normalitzat; el valor de la resistència és 0,1 MΩ ±2 %.

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.