Canvi d'unitats

No hem posat les unitats derivades. Si es desitja passar calories per minut a joules per segon caldrà cercar separadament les calories i els minuts.

Tampoc hem posat els múltiples i submúltiples decimals. Pera passar de centímetres a metres s'ha de mirar la pàgina del sistema internacional d'unitats.

Unitats angulars
NomSímbolValor
quadrant 1,571 rad
grau°0,0175 rad
minut'0,291 mrad
revolucionsrev.6,283 rad
segon''4,85 μrad
Unitats elèctriques
NomSímbolValor
siemensS1 Ω-1
Unitats d'energia, treball i calor
NomSímbolValor
unitats tèrmiques britàniquesBTU1,05506 kJ
unitats tèrmiques britàniques per minutBTU/min17,57 W
atmosfera-litre 101,3 J
caloriacal4,1868 J
cavall de vaporCV736 W
cavall de vapor USAHP745,7 W
electró-volteV0,16 aJ
ergerg0,1 μJ
kilowatt-horakW·h3,6 MJ
watt-horaW·h3,6 kJ
Unitats longitut, superfície i volumn
NomSímbolValor
acre 4047 m2
acre cúbic 1233,48 m3
anstrongÅ0,1 nm
àrea 100 m2
braces (fathoms) 1,8288 m
centiàrea 1 m2
quarts 946,5 cm3
fermi 1·10-15m
galons imperials 4546,1 cm3
galons USA 3785,4 cm3
hectàrea 1 hm2
litrel (o L)1 dm3
micraμ1 μm
milla 1,609 km
milles quadrades 2,59 km2
unça per a fluïds 29,6 cm3
peusft0,3048 m
peus quadratsft20,0929 m2
peus cúbicsft30,0283 m3
pinta 0,473 dm3
polzades"2,54 cm
polzades quadrades 6,452 cm2
polzades cúbiques 16,39 cm3
iardes 0,9144 m
iardes cúbiques 0,7645 m3
Unitats magnètiques
NomSímbolValor
gaussG100 μT
Unitats de força, massa, pes i pressió
NomSímbolValor
atmosferaatm.10303 kg/m2
atmosferaatm.101,325 kN/m2
bar 100 kN/m2
centímetres de mercuricm Hg136 kg/m2
dina 1,02 mg
drams 1,7718 g
grain 0,0648 g
lliura 453,59 g
metre de columna d'aiguam.c.a.0,1 kg/cm2
unça 28,35 g
unça troy 31,1 g
pascal 1 N/m2
psi 6894,76 N/m2
quintar mètric 100 kg
tona mètrica 1000 kg
torr 133,32 N/m2
Unitats de temps i velocitat
NomSímbolValor
minutmin60 s
horah3600 s
diadia86400 s
nus 0,514 m/s
vegades la velocitat de la llumc299793 km/s

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.