Tecnologia vestible

Per començar Elements d'entrada Programació CircuitPython   Recursos CITCEA
Elements no electrònics Elements de sortida Programació Arduino    
Projectes Elements de control Dades pràctiques   Inici

Eyetex

L'Eyetex consisteix en una peça de roba que es posa al pit com si fos un "pegat" i que permet als invidents detectar obstacles que es troben per sobre la cintura (i que el bastó no detecta). Fa servir un sensor d'ultrasons per detectar els objectes i un brunzidor per advertir a l'usuari. Els sons que s'emeten segons la distància es llisten a la taula següent:

Rang Nota Freqüència
1,5 m o més No sona
1,25 a 1,5 m Do 523 Hz
1 a 1,25 m Si 494 Hz
0,75 a 1 m La 440 Hz
0,6 a 0,75 m Sol 392 Hz
0,5 a 0,6 m Fa 349 Hz
0,4 a 0,5 m Mi 330 Hz
0,2 a 0,4 m Re 294 Hz
0 a 0,2 m Do 262 Hz

La llista de materials principals és la següent:

1   Placa Flora

1   Sensor de distància per ultrasons

1   Brunzidor piezoelèctric

1   Resistència de 100 Ω

1   Portapiles amb piles

Les figures següents mostren la distribució d'elements i l'esquema de connexions. A la cara anterior observem el sensor i el brunzidor i també una butxaca que conté el portapiles. A la cara posterior hi ha la resta d'elements i les connexions.

vista anterior
vista posterior

El prototip va quedar com es mostra a la fotografia següent.

foto

A continuació tenim el llistat del programa:

const int TRIG = 9; 
const int ECHO = 10; 
const int BUZZ = 6; 
long duration, cm; 
void setup(){
	Serial.begin(9600); 
	pinMode(TRIG, OUTPUT); // Trig como salida
	pinMode(ECHO, INPUT); // Echo como entrada
	pinMode(BUZZ, OUTPUT); // el zumbador como salida
}
void loop(){
	digitalWrite(TRIG, LOW);
	delayMicroseconds(2); 
	digitalWrite(TRIG, HIGH);
	delayMicroseconds(10);
	digitalWrite(TRIG, LOW);
	duration = pulseIn(ECHO, HIGH); // 
	cm = duration / 29 / 2 ; 
	Serial.print(cm);
	Serial.print(" cm");
	Serial.println();
	if (cm > 150){
  		noTone(BUZZ); 
	}
	if (cm >= 125 && cm < 150){
		tone(BUZZ, 523);
	}
	if (cm >= 100 && cm < 125){
		tone(BUZZ, 494);
	}
	if (cm >= 75 && cm < 100){
		tone(BUZZ, 440);
	}
	if (cm >= 60 && cm < 75){
		tone(BUZZ, 392);
	}
	if (cm >= 50 && cm < 60){
		tone(BUZZ, 349);
	} 
	if (cm >= 40 && cm < 50){
		tone(BUZZ, 330);
	}
	if (cm >= 20 && cm < 40){
		tone(BUZZ, 294);
	}                  
	if (cm < 20){
		tone(BUZZ, 262);
	}
}

 

 

 

En aquest web, les fotografies marcades amb [AF] són del web d'Adafruit, les marcades amb [SF] del web d'Sparkfun i les marcades amb [AU] del web d'Arduino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.