Tecnologia vestible

Per començar Elements d'entrada Programació CircuitPython   Recursos CITCEA
Elements no electrònics Elements de sortida Programació Arduino    
Projectes Elements de control Dades pràctiques   Inici

Programació en l'entorn Arduino

Entorn de programació

Instal·lació de l'entorn Arduino i dels drivers de les plaques Adafruit

Instal·lació de llibreries

Funcionament bàsic de l'entorn de programació

        Programació de les plaques Gemma

Programa de prova

Creació de programes

Estructura d'un programa

Tipus de variables i conversió de tipus

Temps d'espera (delay) i càlcul de temps

Operacions aritmètiques

Operadors combinats

Operadors de comparació

Operadors lògics

Funcions matemàtiques i trigonomètriques

Vectors (agrupacions d'elements)

Operacions a nivell de bits

Punters (&)

Estructures algorítmiques

Estructures algorítmiques condicionals

Estructures algorítmiques de repetició

Interacció amb l'entorn

Entrades i sortides binàries

Entrades analògiques

Sortides analògiques PWM

Generació de sons (tone)

Monitor sèrie

        Connexió sèrie per software

Hi ha uns tutorials (en anglès) de l'empresa Sparkfun que us poden ser útils si no teniu experiència en programació.

 

 

 

En aquest web, les fotografies marcades amb [AF] són del web d'Adafruit, les marcades amb [SF] del web d'Sparkfun i les marcades amb [AU] del web d'Arduino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.