Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Aprofitem l'script per llegir la data i l'hora

Si hem de crear un script per llegir un full de càlcul de Google Drive o un calendari de Google podem aprofitar-lo també per obtenir la data i l'hora. Anem a veure les instruccions que podem fer servir per llegir la data i l'hora del servidor que executa l'script i tractar-la per deixar-la en el format que ens convingui.

Per obtenir la data i l'hora actual creem un objecte de tipus Date i el guardem en una variable. Tenim funcions per obtenir cada un dels camps de la data i l'hora.

  var ara = new Date();
  var Hora = ara.getHours();
  var Minut = ara.getMinutes();
  var resultat = Hora + "." + Minut;

La taula següent ens mostra les principals funcions disponibles.

Funció Resultat Rang
getHours() Hora 0 - 23
getMinutes() Minuts 0 - 59
getSeconds() Segons 0 - 59
getDate() Dia 1 - 31
getMonth() Mes 0 - 11
getFullYear() Any

També hi ha funcions que ens permeten modificar un dels camps d'una data i hora mantenint els altres camps inalterats. Per exemple, en el codi que hi ha a continuació canviem l'hora i els minuts mantenint la data i els segons.

  var final = new Date();
  final.setHours(23);
  final.setMinutes(59);

La taula següent ens mostra les principals funcions disponibles.

Funció Resultat Rang
setHours() Hora 0 - 23
setMinutes() Minuts 0 - 59
setSeconds() Segons 0 - 59
setDate() Dia 1 - 31
setMonth() Mes 0 - 11
setFullYear() Any

Recordeu que els scripts es poden provar amb el navegador web. Si posem l'adreça URL a la barra d'adreces del navegador obtindrem la resposta a la pantalla.

Hi ha altres funcions que no hem comentat aquí i que podeu trobar al web de Google, tant per a l'hora com per a la data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra d'Oriol Boix està llicenciada sota una llicència no importada Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0.