Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Exemples amb MKR WiFi 1010

Avís: Si trobeu exemples que no funcionen pot ser que necessiteu actualitzar el firmware de la placa Arduino MKR WIFI 1010.

Exemples bàsics

Controlem l'encesa d'un LED amb el MKR WiFi 1010 com a servidor en punt d'accés

Controlem l'encesa d'un LED amb el MKR WiFi 1010 com a servidor en estació

Controlem la lluminositat d'un LED enviant un valor enter (com a servidor en estació)

Llegim un sensor de temperatura i humitat (com a servidor en estació)

Controlem el color d'un NeoPixel enviant tres valors enters (com a servidor en estació)

Gestió i serveis de xarxa

Analitzem quines connexions de xarxa hi ha disponibles

Mirem si un equip de la xarxa està disponible (ping)

Consultem una pàgina web (com a client en estació)

Consultem periòdicament una pàgina web (com a client en estació)

Llegim l'hora d'internet

Interacció amb altres programes i entorns

Els exemples que es llisten a continuació combinen diversos programes i entorns per poder fer coses més interessants i útils. Les columnes de la taula següent corresponen a les diferents possibilitats. S'ha marcat amb les opcions que intervenen de manera principal a l'exemple i amb ✶ les que també hi surten però de manera suplementària. Hi ha alguns exemples complementaris que expliquen com afegir algunes coses addicionals, aquests s'han marcat amb .

Mode Wi-Fi Spreadsheet Calendar Script IFTTT AppInventor
Controlem l'encesa d'un LED Servidor estació
Llegim un sensor de temperatura i humitat Servidor estació
Controlem el color d'un NeoPixel Servidor estació
Guardem les lectures de temperatura i humitat Client estació
Canviem el color d'un NeoPixel a partir del darrer valor guardat Client estació
Interacció entre Google Drive i IFTTT Client estació
Canviem el color d'un NeoPixel a partir del darrer valor guardat Client estació (✶)
Consultem els esdeveniments de Google Calendar Client estació
Aprofitem l'script per llegir la data i l'hora Client estació
Aprofitem l'script per enviar un correu electrònic Client estació

Exemples amb ESP8266

Controlem l'encesa d'un LED amb l'ESP8266 (com a servidor en punt d'accés)

Controlem l'encesa d'un LED amb l'ESP8266 (com a servidor en estació)

Afegim una funció per gestionar els paràmetres

Seleccionem el color d'un NeoPixel (correspon al mode servidor en estació però és molt fàcil adaptar-lo al mode punt d'accés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.