Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Aquest web vol ser tant un tutorial com una guia de referència per a la programació en l'internet de les coses utilitzant l'ESP32 i l'ESP8266 però ha nascut com a eina per a les pràctiques i projectes que fan els meus estudiants. Per tant, la informació que hi hagi no serà completa. En cada moment hi haurà allò que fins aleshores hagi cregut necessari per als estudiants.

De la mateixa manera, pot ser que hi hagi errades i imprecisions. Jo no em comprometo a que tot el que hi ha en aquest web sigui correcte. Només em comprometo a corregir les errades que hi detecti. Tothom que faci servir informació d'aquest web, ho fa sota la seva responsabilitat.

A l'apartat de modes típics de funcionament hi trobareu la descripció de les formes principals en les que pot funcionar un microcontrolador amb Wi-Fi. Per aprendre a fer els primers programes podeu anar a l'apartat d'exemples. A l'apartat plaques hi trobareu informació d'algunes de les plaques que implementen els microcontroladors ESP32 i ESP8266 i a perifèrics hi trobareu com programar el microcontrolador per interactuar amb elements externs, per exemple un sensor concret.

Un cop ja sapigueu fer programes bàsics, a l'apartat referència hi trobareu resumides les respostes als dubtes més habituals.

A l'apartat projectes hi trobareu alguns projectes docents que hem fet a l'ETSEIB. Com és lògic, els projectes per a clients no els publiquem aquí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.