Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Programació en l'entorn Arduino

Entorn de programació

Instal·lació de l'entorn Arduino i dels drivers de les plaques

Instal·lació de biblioteques

Funcionament bàsic de l'entorn de programació

Exemple de prova

Actualització del firmware de la placa Arduino MKR WIFI 1010

Creació de programes

Estructura d'un programa

Tipus de variables i conversió de tipus

        Trucs per estalviar memòria de dades

Vectors (agrupacions d'elements)

Manipulació de cadenes de caràcters (string)

Temps d'espera (delay) i càlcul de temps

Operacions aritmètiques

Operadors combinats

Operadors de comparació

Operadors lògics

Operacions a nivell de bits

Funcions matemàtiques i trigonomètriques

Punters (&)

Estructures algorítmiques

Estructures algorítmiques condicionals

Estructures algorítmiques de repetició

Interacció amb l'entorn

Entrades i sortides binàries

Entrades analògiques

Sortides analògiques PWM

Sortida analògica real

Generació de sons (tone)

Monitor sèrie

        Connexió sèrie per software

Rellotge de temps real

Hi ha uns tutorials (en anglès) de l'empresa Sparkfun que us poden ser útils si no teniu experiència en programació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.