Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Placa Adafruit Feather HUZZAH

La placa Feather HUZZAH d'Adafruit és una placa molt completa. La podem trobar també amb potes de connexió i amb connectors.

Feather HUZZAH  Fotografia: Adafruit

Feather HUZZAH   Fotografia: Adafruit

Les entrades i sortides són de 3,3 V i les podem destruir si les connectem a 5 V.

La placa incorpora un carregador que permet carregar la bateria que estigui connectada.

Els diferents punts de connexió de la placa es descriuen a la taula següent:

Pota Codi Utilització
BAT BAT Positiu de la bateria
(en cas que n'hi hagi alguna connectada)
USB USB Positiu del connector USB
3.3V 3,3 V Tensió fixa estabilitzada per un regulador de 3,3 V
EN EN Si es connecta a GND desactiva el regulador de 3,3 V
GND GND Negatiu de l'alimentació
Comú a la bateria, USB i 3.3V
D0 D0 Entrada i sortida digital
(sense resistència pull-up interna)
red LED Led de color vermell emprat en la programació
però que també es pot emprar en el programa
D2 D2 Entrada i sortida digital
(amb resistència pull-up interna)
blue LED Led de color blau emprat en la programació
però que també es pot emprar en el programa
D4 D4 Entrada o sortida digital
SDA Senyal de dades de la comuniació i2c
D5 D5 Entrada o sortida digital
SCL Senyal de rellotge de la comuniació i2c
D12 D12 Entrada o sortida digital
MISO Senyal de dades de la comuniació SPI
D13 D13 Entrada o sortida digital
MOSI Senyal de dades de la comuniació SPI
D14 D14 Entrada o sortida digital
SCK Senyal de rellotge de la comuniació SPI
D15 D15 Sortida digital
D16 D16 Entrada o sortida digital
ADC ADC Entrada analògica (1 V màxim)
RX RX Comuniació sèrie
Permet comunicar-se amb altres plaques
Es fa servir per programar i per al terminal sèrie
TX TX Comuniació sèrie
Permet comunicar-se amb altres plaques
Es fa servir per programar i per al terminal sèrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.