Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Placa Arduino MKR WIFI 1010

La placa MKR WIFI 1010 d'Arduino és una placa molt completa.

MKR WIFI 1010  Fotografia: Arduino

Les entrades i sortides són de 3,3 V i les podem destruir si les connectem a 5 V.

La placa incorpora un carregador que permet carregar la bateria que estigui connectada.

Els diferents punts de connexió de la placa es descriuen a la taula següent:

Pota Codi Utilització
5V 5V Positiu d'alimentació a 5 V
VIN VIN Positiu de l'entrada d'alimentació
VCC VCC Positiu d'alimentació a 3,3 V
GND GND Negatiu de l'alimentació
Comú a la bateria, USB i 3.3V
RESET RESET Reinicialització
0 0 Entrada o sortida digital
∼0 Sortida PWM
1 1 Entrada o sortida digital
∼1 Sortida PWM
2 2 Entrada o sortida digital
∼2 Sortida PWM
3 3 Entrada o sortida digital
∼3 Sortida PWM
4 4 Entrada o sortida digital
∼4 Sortida PWM
5 5 Entrada o sortida digital
∼5 Sortida PWM
6 6 Entrada o sortida digital
∼6 Sortida PWM
LED_BUILTIN LED de la placa
7 7 Entrada o sortida digital
∼7 Sortida PWM
8 MOSI Senyal de dades de la comuniació SPI
∼8 Sortida PWM
9 9 Entrada o sortida digital
SCK Senyal de rellotge de la comuniació SPI
10 10 Entrada o sortida digital
MISO Senyal de dades de la comuniació SPI
∼10 Sortida PWM
11 11 Entrada o sortida digital
SDA Senyal de dades de la comuniació i2c
12 12 Entrada o sortida digital
SCL Senyal de rellotge de la comuniació i2c
13 13 Entrada o sortida digital
RX Comuniació sèrie
Permet comunicar-se amb altres plaques
Es fa servir per programar i per al terminal sèrie
14 14 Entrada o sortida digital
TX Comuniació sèrie
Permet comunicar-se amb altres plaques
Es fa servir per programar i per al terminal sèrie
AREF AREF Referència de les entrades analògiques
A0 A0 Entrada analògica
A0 Sortida analògica real
15 Entrada o sortida digital
A1 A1 Entrada analògica
16 Entrada o sortida digital
A2 A2 Entrada analògica
17 Entrada o sortida digital
A3 A3 Entrada analògica
18 Entrada o sortida digital
∼18 Sortida PWM
A4 A4 Entrada analògica
19 Entrada o sortida digital
∼19 Sortida PWM
A5 A5 Entrada analògica
20 Entrada o sortida digital
A6 A6 Entrada analògica
21 Entrada o sortida digital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.