Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Operadors de comparació

Els operadors de comparació permeten comparar dues variables i també comparar variables amb números. Donen un resultat que pot ser cert (true) o fals (false). Els operadors són els següents:

Operador Correspon a Comentaris
= = Igualtat Cal vigilar per no posar l'operador   =   (assignació)
!= Diferent
< Més petit que
> Més gran que
<= Més petit o igual que
>= Més gran o igual que

Alguns exemples:

	if (x == 3) {
		...
	}
	if (x != y) {
		...
	}
	if (y >= 0) {
		...
	}

 

 

 

En aquest web, les fotografies marcades amb [AF] són del web d'Adafruit, les marcades amb [SF] del web d'Sparkfun i les marcades amb [AU] del web d'Arduino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.