Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Punters

Les funcions poden tenir diverses variables d'entrada però només una variable de sortida. Els punters proporcionen una solució a aquest problema. Els punters ens permeten passar a la funció l'adreça de les variables on ha de guardar els resultats.

Per exemple la funció getRawData següent requereix quatre variables de sortida que se li passen com a punters:

	tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);	// Llegeix el sensor

Després de cridar a la funció, les variables r, g, b i c contindran els valors llegits pel sensor.

 

 

 

En aquest web, les fotografies marcades amb [AF] són del web d'Adafruit, les marcades amb [SF] del web d'Sparkfun i les marcades amb [AU] del web d'Arduino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.