Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Generació de sons (tone)

Les sortides es poden fer servir per fer sonar tons en algun tipus d'altaveu; per exemple un brunzidor piezoelèctric. En aquest cas obtindrem un so o un altre en funció de la freqüència dels polsos.

PWM

La sortida no cal que sigui PWM.

Atès que només podem indicar valors enters de la freqüència, caldrà fer una aproximació. La taula següent indica els valors de freqüència per obtenir les notes de l'escala central del piano:

piano

Nota Freqüència teòrica (Hz) Valor recomanat (Hz)
do3 C4 261,626 262
do#3 re b3 C#4 Db4 277,183 277
re3 D4 293,665 294
re#3 mi b3 D#4 Eb4 311,127 311
mi3 E4 329,628 330
fa3 F4 349,228 349
fa#3 sol b3 F#4 Gb4 369,994 370
sol3 G4 391,995 392
sol#3 la b3 G#4 Ab4 415,305 415
la3 A4 440,000 440
la#3 si b3 A#4 Bb4 466,164 466
si3 B4 493,883 494
do4 C5 523,251 523

La instrucció tone és la que ens permet fer sonar una nota. Cal indicar la pota per on volem que surti la nota (primer paràmetre) i la freqüència (segon paràmentre). Podem indicar la durada de la nota (en mil·lisegons) afegint un tercer paràmetre. La funció notone permet aturar el so en la pota indicada.

En el següent programa fem sonar primer un La durant mig segon i després un Do durant un altre mig segon i després aturem el so durant dos segons. Després es tornarà a repetir. El brunzidor està connectat a D3.

void setup() {
	pinMode(3, OUTPUT);
}
void loop() {
	tone(3, 440, 250); // La durant 0,25 s
	delay(500); // Espera mig segon
	tone(3, 262);  // Do
	delay(250); // Durada 0,25 s
	noTone(3);  // Silenci
	delay(2000); // Espera dos segons
}

Si volem fer melodies més elaborades, encara que la qualitat del so no és molt bona, podem fer servir la següent definició de freqüències per a les notes i llavors al programa indiquem la nota que volem.

#define N_Do0   33
#define N_ReB0  35
#define N_Re0   37
#define N_MiB0  39
#define N_Mi0   41
#define N_Fa0   44
#define N_SolB0  46
#define N_Sol0  49
#define N_LaB0  52
#define N_La0   55
#define N_SiB0  58
#define N_Si0   62
#define N_Do1   65
#define N_ReB1  69
#define N_Re1   73
#define N_MiB1  78
#define N_Mi1   82
#define N_Fa1   87
#define N_SolB1  93
#define N_Sol1  98
#define N_LaB1  104
#define N_La1  110
#define N_SiB1  117
#define N_Si1  123
#define N_Do2  131
#define N_ReB2  139
#define N_Re2  147
#define N_MiB2  156
#define N_Mi2  165
#define N_Fa2  175
#define N_SolB2 185
#define N_Sol2  196
#define N_LaB2  208
#define N_La2  220
#define N_SiB2  233
#define N_Si2  247
#define N_Do3  262
#define N_ReB3  277
#define N_Re3  294
#define N_MiB3  311
#define N_Mi3  330
#define N_Fa3  349
#define N_SolB3 370
#define N_Sol3  392
#define N_LaB3  415
#define N_La3  440
#define N_SiB3  466
#define N_Si3  494
#define N_Do4  523
#define N_ReB4  554
#define N_Re4  587
#define N_MiB4  622
#define N_Mi4  659
#define N_Fa4  698
#define N_SolB4 740
#define N_Sol4  784
#define N_LaB4  831
#define N_La4  880
#define N_SiB4  932
#define N_Si4  988
#define N_Do5  1047
#define N_ReB5 1109
#define N_Re5  1175
#define N_MiB5 1245
#define N_Mi5  1319
#define N_Fa5  1397
#define N_SolB5 1480
#define N_Sol5 1568
#define N_LaB5 1661
#define N_La5  1760
#define N_SiB5 1865
#define N_Si5  1976
#define N_Do6  2093
#define N_ReB6 2217
#define N_Re6  2349
#define N_MiB6 2489
#define N_Mi6  2637
#define N_Fa6  2794
#define N_SolB6 2960
#define N_Sol6 3136
#define N_LaB6 3322
#define N_La6  3520
#define N_SiB6 3729
#define N_Si6  3951
#define N_Do7  4186
void setup() {
	pinMode(3, OUTPUT);
}
void loop() {
	tone(3, N_La4, 250); // La durant 0,25 s
	delay(500); // Espera mig segon
	tone(3, N_Do4);  // Do
	delay(250); // Durada 0,25 s
	noTone(3);  // Silenci
	delay(500); // Espera mig segon
}

 

 

 

En aquest web, les fotografies marcades amb [AF] són del web d'Adafruit, les marcades amb [SF] del web d'Sparkfun i les marcades amb [AU] del web d'Arduino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.