Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Vectors (agrupacions d'elements)

Els vectors ens permeten agrupar sota un mateix nom un conjunt d'elements del mateix tipus. Quan declarem els vectors podem definir el nombre d'elements o bé deixar-lo indeterminat. Com en el cas de les variables, podem donar-los valor quan els definim o no. A continuació un exemple de les quatre opcions:

	int llista[5];
	int dades[5] = {7, 2, -4, 5, 7};
	int lectures[];
	int valors[] = {1, 3, -5, 4, 1, 7};

Podem consultar els elements del vector indicant la seva posició (començant a comptar per zero). Per exemple:

	a = dades[3];	// a val 5

De la mateixa manera, podem guardar elements al vector:

	llista[0] = 4;

En el cas dels vectors de tipus char, podem escriure el contingut en format text. Per exemple, les següents dues línies són equivalents:

	char text1[] = {'h', 'o', 'l', 'a'};
	char text2[] = "hola";

Important: Si intentem adreçar elements fora de la mida d'un vector, per exemple l'element 7 d'un vector de 6, podem obtenir resultats inesperats o el bloqueig del microcontrolador.

Podem tenir vectors de més d'una dimensió.

 

 

 

En aquest web, les fotografies marcades amb [AF] són del web d'Adafruit, les marcades amb [SF] del web d'Sparkfun i les marcades amb [AU] del web d'Arduino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.