Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Codificació RGB dels colors

Qualsevol color es pot descomposar en combinacions de tres colors primaris. En el cas de la llum els tres colors primaris són vermell, verd i blau i, per això, les pantalles consten de puntets d'aquests tres colors. Anomenem píxel a un bloc de tres puntets, un de cada color.

En el cas de la pintura o la tinta, els tres colors primaris són els complementaris dels comentats, és a dir, el groc, el magenta i el cian que es corresponen amb els dels cartutxos de tinta per a les impressores.

Així doncs, en sistemes digitals és força habitual fer servir les proporcions de vermell (R), verd (G) i blau (B) per codificar els colors. Les lletres R, G i B són les inicials dels tres colors en anglès (red, green, blue).

La proporció dels colors es podria representar en tant per cent però el més habitual és fer-ho amb un número entre 0 i 255 ja que aquest és el rang de valors que es pot emmagatzemar en un byte de memòria.

En la següent taula trobareu els codis RGB d'alguns colors habituals:

Color Vermell (R) Verd (G) Blau (B)                     Color Vermell (R) Verd (G) Blau (B)
        Vermell 255 0 0         Taronja 255 128 0
        Verd 0 255 0         Marró 192 128 64
        Blau 0 0 255         Or vell 192 192 0
        Groc 255 255 0         Violat 128 0 255
        Magenta 255 0 255         Atzur 0 128 255
        Cian 0 255 255         Gris clar 192 192 192
        Blanc 255 255 255         Gris mig 128 128 128
        Negre (LED apagat) 0 0 0         Gris fosc 64 64 64

Partint d'un color determinat, podem fer-lo més clar augmentant de la mateixa forma els valors més baixos i podem fer-lo més fosc reduïnt els més alts. Per exemple:

Color Vermell (R) Verd (G) Blau (B)                     Color Vermell (R) Verd (G) Blau (B)
        0 255 0         0 255 0
        64 255 64         0 192 0
        128 255 128         0 128 0
        192 255 192         0 64 0
        255 255 255         0 0 0

Per poder triar un color concret, el Color Picker del W3C pot ser una bona eina. Quan hi entrem, veiem un hexàgon amb més de cent colors. Un cop triat el color, en aquest cas un to de blau, veiem a la dreta diferents opcions de lluminositar per al mateix to i destaca (amb més gruix) l'opció actual.

Color Picker

Si triem una lluminositat diferent podrem veure el que hem triat al rectangle central i se'ns indicaran els valors R, G i B corresponents (rectangle rosat).

Color Picker

Una manera senzilla de trobar el codi corresponent a un color concret d'una imatge és fer servir un programa de dibuix; per exemple el Paint. Imaginem que volem saber el codi del color principal del logo d'Arduino. Descarregarem el fitxer del logo i l'obrirem amb el Paint. Amb l'eina   Comptagotes   picarem en algun punt de la imatge en el que hi hagi el color desitjat. Tot seguit picarem al botó   Edita els colors   i se'ns obrirà l'editor de colors amb els valors corresponents al color triat. En aquest cas els valors són 0, 146 i 159.

Paint

També podem triar directament el color en aquest selector de colors. Fixem-nos que tenim una parrilla quadrada i una barra de desplaçament vertical. A l'eix horitzontal de la parrilla podem triar el to del color desitjat des del vermell (esquerra) fins al violat (dreta). En l'eix vertical de la parrilla podem triar la saturació del color i a la part superior hi trobarem els colors més purs mentre que a la inferior els més apagats (grisos). Per a una mateixa combinació, la barra de desplaçament vertical ens permet triar la lluminositat del color; des del màxim (blanc) fins al mínim (negre).

Selecció de color

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.