Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Modes típics de funcionament

El nostre microcontrolador pot funcionar típicament, en relació a la xarxa Wi-Fi, de tres maneres diferents: com a servidor en mode punt d'accés, com a servidor en mode estació i com a client en mode estació. Segons el mode de funcionament podrà interactuar de maneres diferents amb altres dispositius.

Funcionament com a servidor en mode punt d'accés

En aquest mode el microcontrolador es comporta com si fos un punt d'accés (com el router Wi-Fi en una instal·lació domèstica) i admet que altres dispositius s'hi connectin. Un cop connectats, els altres dispositius li poden fer peticions i ell, atès que funciona com a servidor, tornarà una pàgina web en resposta.

Funcionament com a servidor en mode punt d'accés

En aquest mode el dispositiu queda aïllat d'internet i només s'hi pot accedir des d'altres dispositius que estiguin al seu voltant (a una distància relativament propera) i que s'hi hagin connectat però caldrà que coneguin la forma d'autenticar-se (nom d'usuari i contrasenya) i l'adreça IP. Mentre estan connectats al punt d'accés proporcionat pel microcontrolador, els dispositius no disposaran de connexió a internet.

Funcionament com a servidor en mode estació

En aquest cas el microcontrolador es connecta a un punt d'accés ja existent, del qual n'haurà de conneixer les dades d'autenticació. Un cop connectat, el punt d'accés li proporcionarà una adreça IP i els paràmetres necessaris per estar connectat a la xarxa. Un cop estigui connectat, el microcontrolador passarà a funcionar com a servidor i els altres dispositius li poden fer peticions i ell tornarà una pàgina web en resposta.

Funcionament com a servidor en mode estació

Atès que el microcontrolador té una adreça IP de la xarxa local (proporcionada pel punt d'accés) no podrà rebre peticions de dispositius que estiguin situats fora d'aquesta xarxa (ja que la xarxa local és, en principi, invisible des d'internet).

Funcionament com a client en mode estació

En aquest cas el microcontrolador es connecta a un punt d'accés ja existent, del qual n'haurà de conneixer les dades d'autenticació. Un cop connectat, el punt d'accés li proporcionarà una adreça IP i els paràmetres necessaris per estar connectat a la xarxa. Un cop estigui connectat, el microcontrolador passarà a funcionar com a client i, segons se li hagi programat, podrà interactuar amb servidors que estiguin connectats a la xarxa local o a internet. Atès que no funciona com a servidor, no pot rebre peticions d'altres dispositius.

Funcionament com a client en mode estació

Algunes de les coses que el microcontrolador pot fer en aquest mode serien obtenir l'hora d'un servidor NTP, consultar pàgines web o interaccionar amb servidors de dades (per exemple Google Docs).

Hi ha aplicacions, com IFTTT, que permeten crear lligams entre alguns servidors (per exemple Google Docs) i altres mitjans com correu electrònic, Telegram o algunes xarxes socials.

També podem interaccionar amb Google Docs des d'App Inventor i això ens permet accedir, encara que sigui indirectament, al nostre microcontrolador des de qualsevol punt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.