Programació en ASM del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Programes d'exemple amb el PIC 16F690

Una part dels programes dels primers exemples estan basats en els que es presenten al capítol 3 del manual de la placa del PICkit 2. N'hi ha que només han estat adaptats i traduits però altres són significativament diferents.

Exemples bàsics que no requereixen elements addicionals

Exemple EL - Encendre un LED

Exemple LI - Encendre un LED de manera intermitent

Exemple RL - Rotació de LED

Exemple PB - Ús bàsic del polsador

Exemple EA - Entrada analògica

Exemple VV - Rotació de LED a velocitat variable

Exemple CP - Comptador amb polsador

Exemple RB - Rotació de LED bidireccional

Exemple ST - Funcions

Exemple TM - Temporitzadors

Exemples avançats que no requereixen elements addicionals

Exemple AI - Adreçament indirecte

Exemple IT - Interrupció per Timer 0

Exemple IE - Interrupció externa

Exemple IR - Interrupció per canvi al port A

Exemple SL - Mode d'espera

Exemple WD - Temporitzador de vigilància (watchdog)

Exemple MP - Dades a la memòria de programa

Exemple PC - Comptador de programa

Exemple EE - Dades a la memòria EEPROM

Exemple PM - Mitjana de dades

Exemples que necessiten elements addicionals

Exemple PA - Diversos polsadors connectats a una sola entrada

Exemple PS - Pantalla LCD amb connexió sèrie

Exemple MT - Visualitzem la temperatura a la pantalla sèrie

Exemple RD - Registre de desplaçament

Exemple NM - Fem sonar notes musicals

Exemple P4 - Pantalla LCD amb connexió paral·lel de quatre bits

Exemple PP - Visualitzem el valor del potenciòmetre a la pantalla paral·lel

Exemple TA - Comunicació sèrie asíncrona per cable

Exemple TI - Comunicació per infrarojos

Exemple TR - Comunicació per ràdio

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.