Programació en ASM del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Guia de referència del PIC 16F690

Elements bàsics per als programes

Joc d'instruccions

Estructura d'un programa

Bancs de memòria

Registres de la memòria de dades

Codificació de valors enters en binari

Variables

Bits d'estat

Subfuncions o funcions

Entrades i sortides

Entrades i sortides binàries

Entrades analògiques

Sortida PWM

Altres elements del microcontrolador

Temporitzadors

Adreçament indirecte

Comunicació sèrie asíncrona

Interrupcions

Us avançat del microcontrolador

Bits de configuració general

Mode d'espera

Temporitzador de vigilància (watchdog)

Oscil·lador del rellotge

Accés a les memòries

Memòria EEPROM

Lectura de la memòria de programa

Modificació del comptador de programa

Fem servir la segona pàgina de la memòria de programa

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.