Programació en ASM del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Utilització de perifèrics

Diversos polsadors connectats a una sola entrada

Pantalla LCD amb connexió paral·lel de quatre bits

Pantalla LCD amb connexió sèrie

Sensor de temperatura

Brunzidor piezoelèctric

Registre de desplaçament

Sensor de corrent d'efecte Hall

Sensor de temperatura i humitat

La placa de la matriu de vuit per vuit LED

Sensor de pes

Rellotge de temps real

Comunicació per infrarojos

Comunicació per ràdio

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.