Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Formats de dades

Encara que nosaltres normalment treballarem amb els números en format decimal i les lletres en codi ASCII, convé saber que les dades s'emmagatzemen a la memòria del microcontrolador en forma binària i que també ens podem trobar altres formats en casos concrets. A continuació els comentem una mica.

Decimal (base 10)

És el format que utilitzem a la nostra vida quotidiana i, per tant, és el més apropiat per als números.

Binari (base 2)

Es tracta de representar-ho tal com ho veu el microcontrolador. Cada bit només pot valer 0 o 1. A la figura següent es representa un nombre de 8 bits amb el pes que correspon a cada bit.

Nombre binari de vuit bits

El nombre representat (10111) correspon al valor 23 en decimal, com es pot veure a continuació:

		1 x  1  =  1
		1 x  2  =  2
		1 x  4  =  4
		1 x 16  = 16
		Total     23

Hexadecimal (base 16)

És un format molt emprat en programació. Com necessitem xifres del 0 al 15 i només tenim símbols per a les 10 primeres, la resta es fan emprant lletres. La lletra A correspon al 10 i la lletra F al 15:

		10  A					13  D
		11  B					14  E
		12  C					15  F

Els nombres hexadecimals tenen l'avantatge que cada xifra correspon a quatre bits (el que s'anomena un nibble, mig byte). A l'exemple següent ho podem veure:

Nombre hexadecimal

El nombre representat correspon al valor 174.

		A:   10 x  16  =  160
		E:   14 x  1  =  14
		Total          174

En un text escrit, els valors hexadecimals solen indicar-se amb una h al darrere; per exemple AEh.

Octal (base 8)

La base és 8, per tant les xifres van de 0 a 7 i cada xifra correspon a tres bits.

En un text escrit, els valors octals solen indicar-se amb Ox al davant; per exemple Ox263.

El nombre representat correspon al valor 179 en decimal, com es pot veure a continuació:

		2 x  64  =  128
		6 x  8  =  48
		3 x  1  =   3
		Total      179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.